Mr. Vangoidsenhoven verkozen als lid van de Raad van de Orde van Advocaten Balie Provincie Antwerpen.

  Mr. Vangoidsenoven werd recent verkozen als nieuw lid van de Raad van de Orde van Advocaten Balie Provincie Antwerpen. De balie wordt geleid door een stafhouder en een raad. De raad is het bestuursorgaan van de Orde van Advocaten.  De Raad beslist over het toelaten of weigeren van de advocaten of stagiairs die hun …

Mr. Vangoidsenhoven verkozen als lid van de Raad van de Orde van Advocaten Balie Provincie Antwerpen. Lees verder »

Geen gelijkheid van schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling

Conform art. 1675/15, §3 Ger.W. herwinnen de schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling hun individueel recht om hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen.Rechtsleer en rechtspraak waren echter niet eensgezind over de interpretatie van deze bepaling. Enerzijds gaan er …

Geen gelijkheid van schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling Lees verder »