Geen gelijkheid van schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling

Conform art. 1675/15, §3 Ger.W. herwinnen de schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling hun individueel recht om hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen.Rechtsleer en rechtspraak waren echter niet eensgezind over de interpretatie van deze bepaling. Enerzijds gaan er …

Geen gelijkheid van schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling Lees verder »