Onze expertise

We kiezen bewust om te focussen op een beperkt aantal materies die we grondig beheersen en waarin we een referentiekantoor zijn geworden.

Logo object advocaten kantoor Vangoidsenhoven Van Remoortel

Familierecht en personenrecht

 • Echtscheiding en verdeling van het huwelijksstelsel
 • Einde samenwonen
 • Schijnhuwelijk
 • Schijnwettelijk samenwonen
 • Schijnwettelijke erkenning
 • Naamswijziging

Kinderen en alimentatie

 • Verblijfsregeling
 • Co-ouderschap
 • Ouderlijk gezag
 • Onderhoudsgeld
 • Buitengewone kosten
 • Erkenning

Erfrecht en schenking

 • Schenking al dan niet via notaris
 • Testament
 • Onderhandeling bij notaris
 • Vereffening - verdeling van een nalatenschap
 • Curator - Onbeheerde nalatenschappen
 • Voorlopig beheerder ad hoc
 • Vruchtgebruik langstlevende

Huur – handelshuur

 • Huurachterstal invorderen
 • Huurschade
 • Opzegging huurcontract
 • Ontbinding huurcontract

Collectieve schuldenregeling

 • Opstellen verzoekschrift collectieve schuldenregeling
 • Opstellen aangifte van schuldvordering schuldeiser
 • Advies bij problemen in lopende schuldbemiddelingen
 • Optreden als ervaren schuldbemiddelaar

Verkeersrecht

 • Politierechtbank: bijstand en verdediging
 • Vluchtmisdrijf
 • Alcoholintoxicatie - dronkenschap
 • Gebruik verdovende middelen - drugs
 • Verkeersovertreding
 • Schadevergoeding bij ongeval

Bemiddeling

 • Onderhandelen om procedures te vermijden of te beëindigen
 • Dadingen afsluiten

We ontvangen u graag voor een eerste gesprek.

Contacteer ons