Tarieven

Tarieven

Wij verzekeren u een correcte, transparante en billijke tarifering van de verleende prestaties.

Wij hechten belang aan duidelijke en heldere afspraken, dewelke zich van bij aanvang vertalen in een geschreven overeenkomst. De advocaat brengt enerzijds kosten en anderzijds erelonen in rekening.

De kosten bestaan enerzijds uit kantoorkosten en anderzijds uit bedragen die voor u voorgeschoten worden door het kantoor.

Het ereloon van de advocaten binnen ons kantoor wordt volgens afspraak verrekend aan een uurtarief of een waardetarief. In bepaalde gevallen wordt er een succes fee afgesproken.

In de meeste gerechtelijke procedures zal aan de in het gelijkgestelde partij een rechtsplegingsvergoeding toegekend worden. Dit is een forfaitaire tussenkomst in de advocatenkosten die door de tegenpartij betaald dient te worden. Deze zal in mindering gebracht worden bij recuperatie.

Wij zullen bij elk dossier nazicht doen of u van een rechtsbijstandverzekering kan genieten.

Voor een eerste consultatie van ongeveer 30 minuten, zonder aanmaak van een dossier of verder onderzoek, wordt een forfait aangerekend van 75 €.