rechtstakken

Personen-familierecht

 • Huwelijks - & samenlevingscontracten
 • Echtscheidingen, onderhoudsgelden en kinderen
 • Schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoning of erkenning
 • Afstamming, adoptie en staat van personen

 • Erfrecht

 • Schenkingen, testamenten en legaten
 • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • Onbeheerde nalatenschappen : neerleggen verzoekschriften of optreden als curator

 • Patrimoniaal Vermogensrecht

 • Vereffening en verdeling van huwgemeenschappen en van gemeenschappen inzake samenwoonst
 • .

  Incasso en beslag

 • Beheren van incassodossiers : aanmanen, dagvaarden, uitvoeren van vonnis, recuperatie van gelden
 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • .

  Jeugdrecht

 • Bijstand van ouders/voogden/pleegouders inzake jeugdprocedures

 • Collectieve schuldenregeling

 • Optreden als ervaren schuldbemiddelaar
 • Opstellen van verzoekschrift in collectieve schuldenregeling
 • Opstellen van aangifte van schuldvordering
 • .

  Huur

 • Huurgeschillen
 • Huurhernieuwing – opzegging
 • Expertises
 • Aansprakelijkheid huurder/verhuurder

 • Verzekerings- aansprakelijkheidsrecht

 • Nazicht van de dekking en rechtsbijstand
 • schadegevallen en aansprakelijkheid
 • Behandelen van verzekeringsgeschillen
 • Juridische afhandeling van verkeersongevallen en verkeersovertredingen

 • Bemiddeling

 • Onderhandelen om procedures te vermijden of te beëindigen
 • Dadingen afsluiten
 • .