Kosten

De volgende kosten worden in rekening gebracht (bedragen excl. BTW) :

  • Openen en houden dossier : 75 €
  • Briefwisseling en mails : 12 € per pagina
  • Procedurestukken : 13 € per pagina
  • Kilometervergoeding : 0,60 €/km
  • Telefoons : 10 € per telefoon
  • Scans en kopies : 30 €/dossier
  • Gerechts- en aanverwante kosten : zoals effectief betaald door ons kantoor
  • Gerechtsdeurwaarderskosten : deze worden normalerwijze rechtstreeks door de cliënt betaald.