Kosten

De volgende kosten worden in rekening gebracht (bedragen excl. BTW) :

  • Forfait openen dossier, scans en kopies: 105 €
  • Briefwisseling en mails : 12 € per pagina
  • Procedurestukken : 13 € per pagina
  • Kilometervergoeding : 0,60 €/km
  • Telefoons : 10 € per telefoon
  • Gerechts- en aanverwante kosten : zoals effectief betaald door ons kantoor
  • Gerechtsdeurwaarderskosten : deze worden normalerwijze rechtstreeks door de cliënt betaald.