Erwin Vangoidsenhoven

erwin_banner

Erwin Vangoidsenhoven behaalde in 1984 met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Na een stage bij Professor Dassesse, Stafhouder bij de Orde der Advocaten bij het Hof van Cassatie, is hij advocaat bij de balie te Mechelen sinds 1987.

Vanaf 1990 was hij gedurende drie jaar deeltijds praktijk-assistent aan de Vrije Universiteit Brussel, richting personen- en familierecht en terzelfdertijd was hij deeltijds lesgever aan het Centrum voor Middenstandsopleiding te Mechelen.

Publicaties waarvan Erwin Vangoidsenhoven auteur of medeauteur was werden gepubliceerd in het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Privaatrecht, het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en in het RABG.

In 1995 werd hij aangesteld als plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Mr. Vangoidsenhoven wordt door de rechtbank aangesteld als curator of voorlopig beheerder van nalatenschappen.

Hij treedt eveneens op als ervaren schuldbemiddelaar vanaf de inwerkingtreding van de Wet op de Collectieve Schuldenregeling.

Sinds 1998 is Erwin Vangoidsenhoven lid van talrijke commissies van de Orde van Advocaten te Mechelen geweest.

Sinds 2021 is hij verkozen tot lid van de raad van de Balie Provincie Antwerpen

Voor zijn jarenlange inzet voor de Mechelse Balie mocht hij in 2014 de trofee “Advocaat van het Jaar” in ontvangst nemen.

wisselbeker

 

Voorkeurmateries

  • Personen- en familierecht
  • Familiaal vermogensrecht
  • Erfenissen
  • Huur- en verzekeringsrecht
  • Contractenrecht

Rekeningnummers

Ereloonrekening:
BE89 6301 1817 7785

Derdenrekening
BE49 6301 1504 3271