Valérie Van Engeland


Valérie Van Engeland behaalde in 2020 met onderscheiding haar diploma van master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.
Haar masterproef “Bemiddeling in civiele zaken – Een kritische beoordeling van de Waterzooiwet en de doeltreffendheid ervan” werd beloond met de grootste onderscheiding.

Mr Van Engeland weet als geen ander dat de gerechtelijke procedure niet de enige weg is. Het familierecht en het familiaal vermogensrecht zijn bij uitstek uiterst geschikt voor een bemiddelingsprocedure. Een door partijen zelf gevormd en breed gedragen akkoord houdt langer stand dan een vonnis opgemaakt door een derde. Recent heeft zij de opleiding tot erkend bemiddelaar in familiale zaken aangevat aan de Universiteit Antwerpen.

Sinds 2020 is Valérie advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen en verbonden aan het kantoor.

Op 12 mei 2022 mocht zij de prijs “Herman De Winter” (derde plaats) ontvangen op de pleitwedstrijd “Ridder René Victor”.

Voorkeurmateries

  • Personen- en familierecht
  • Patrimoniaal vermogensrecht
  • Invorderingen
  • Collectieve schuldenregeling
  • Bemiddeling 

Rekeningnummers

Ereloonrekening: BE76 6301 1822 7295

Derdenrekening: BE86 6301 1506 0550

BTW-nummer: 0753454527