Mr. Vangoidsenhoven verkozen als lid van de Raad van de Orde van Advocaten Balie Provincie Antwerpen.

 

Mr. Vangoidsenoven werd recent verkozen als nieuw lid van de Raad van de Orde van Advocaten Balie Provincie Antwerpen.

De balie wordt geleid door een stafhouder en een raad. De raad is het bestuursorgaan van de Orde van Advocaten.  De Raad beslist over het toelaten of weigeren van de advocaten of stagiairs die hun beroep wensen uit te oefenen. Hij organiseert de stage, stelt reglementen op en waakt over de grondbeginselen van het beroep van advocaat. Hij organiseert ook het Bureau voor Juridische Bijstand dat – volledig of gedeeltelijk kosteloos – advocaten kan toewijzen aan minderbedeelden. Tot slot organiseert de Raad diverse diensten voor advocaten zoals een bibliotheek met documentatiedienst, verzekeringen, enz.