Schuldbemiddeling

Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling komt meer en meer in de kijker. Denk maar aan de stijging van de woon- en energieprijzen, inflatie , hoge medische facturen. Op 15 maart 2023 vindt een treftmoment plaats tussen schuldbemiddelaars en maatschappelijle hulpverleners. Ons team gelooft sterk in een interprofessionele aanpak. ‘Samen sterk’ zorgt ook in schuldbemiddeling voor een positieve …

Collectieve schuldenregeling Lees verder »

Geen gelijkheid van schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling

Conform art. 1675/15, §3 Ger.W. herwinnen de schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling hun individueel recht om hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen.Rechtsleer en rechtspraak waren echter niet eensgezind over de interpretatie van deze bepaling. Enerzijds gaan er …

Geen gelijkheid van schuldeisers bij herroeping van de collectieve schuldenregeling Lees verder »