Privacyverklaring

Organisatie: BVBA Vangoidsenhoven – Van Remoortel, gevestigd te Veemarkt 80, 2800 Mechelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BVBA Vangoidsenhoven – Van Remoortel
Veemarkt 80
2800 Mechelen
Tel: +32 15 43 03 70
Fax: +32 15 43 10 91
www.winnersinlaw.be
info@winnersinlaw.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: BVBA Vangoidsenhoven – Van Remoortel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@winnersinlaw.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken: BVBA Vangoidsenhoven verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen , doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Rijksregisternummer
  • Alle andere gegevens die noodzakelijk zijn om een dossier te kunnen behandelen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: de BVBA Vangoidsenhoven-Van Remoortel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: