Wettelijke info – Sofie Renckens

Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie


1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Sofie Renckens.

Mr. Renckens is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Mechelen.

Het kantoor van mr. Renckens is gevestigd te Veemarkt 80, 2800 Mechelen.

Mr. Renckens baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevestigd te Veemarkt 80, 2800 Mechelen.

Zet ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Renckens is 0560.737.006.

Per e-mail kan u mr. Renckens bereiken via s.renckens@winnersinlaw.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Renckens is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Renckens verzekert verleent dekking in de volgende landen: in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.


2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Renckens, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, vertegenwoordiging voor de rechtbank.


3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Renckens bereiken:

  • via post op het adres: Veemarkt 80, 2800 Mechelen
  • via fax op het nummer: 015/431091
  • via e-mail op het adres: s.renckens@winnersinlaw.be
  • via telefoon op het nummer: 015/430370


Deel II – Facultatief te verstrekken – op verzoek van de cliënt


1. Wat kost uw advocaat?

Zie tarieven.


2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Mechelen is mr. Renckens onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliemechelen.be .


3. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Niet van toepassing


Deel III – Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden beschreven


Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Mr. Renckens maakt hiervan geen deel uit.


Deel IV – Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven


Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Renckens is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: art. 69 gecoördineerd reglement balie Mechelen

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij www.baliemechelen.be > erelonen > klachten.