Wettelijke info – Ingrid Van Remoortel

Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie


1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Ingrid Van Remoortel

Mr. Van Remoortel is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Mechelen.

Het kantoor van Mr. Van Remoortel is gevestigd te Veemarkt 80, 2800 Mechelen.

Mr. Van Remoortel oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA Vangoidsenhoven-Van Remoortel, een associatie in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies ven 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te Veemarkt 80, 2800 Mechelen.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Van Remoortel is 0808.530.830.

Per e-mail kan u Mr. Van Remoortel bereiken via i.vanremoortel@winnersinlaw.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Van Remoortel is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II laan 9, 1210  Brussel, LXX 0434 899

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Van Remoortel verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.


2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mr. Van Remoortel, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, vertegenwoordiging voor de rechtbank, schuldbemiddeling.


3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Van Remoortel bereiken:

  • via post op het adres: Veemarkt 80, 2800 Mechelen
  • via fax op het nummer: 015/431091
  • via e-mail op het adres: i.vanremoortel@winnersinlaw.be
  • of via telefoon op het nummer: 015/430370


Deel II – Facultatief te verstrekken – op verzoek van de cliënt


1. Wat kost uw advocaat?

Zie tarieven.


2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Mechelen is Mr. Van Remoortel onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliemechelen.be.


Deel III – Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden beschreven


Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Mr. Van Remoortel maakt hiervan geen deel uit.


Deel IV – Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven


Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Van Remoortel is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: art. 69 gecoördineerd reglement balie Mechelen.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij www.baliemechelen.be > erelonen > klachten