Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

  • Nazicht van de dekking
  • Nazicht rechtsbijstand – onvermogen tegenpartij
  • Advies en bijstand inzake schadegevallen en aansprakelijkheid
  • Behandelen van verzekeringsgeschillen
  • Juridische afhandeling van verkeersongevallen en verkeersovertredingen