Personen- en familierecht

  • Huwelijks – & samenlevingscontracten
  • Echtscheidingen, onderhoudsgelden en kinderen
  • Feitelijke en wettelijke samenwoning
  • Schijnhuwelijken
  • Schijnwettelijke samenwoning
  • Afstamming
  • Adoptie
  • Staat van personen