Erfrecht

  • Bemiddeling in erfrechtdiscussies
  • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
  • Schenkingen, testamenten en legaten
  • Onbeheerde nalatenschappen : neerleggen verzoekschriften of optreden als curator